Volledige renovatie van de woning.

 Wat het ooit was ...

 Afbraakwerken ...

Resultaat van ons werk ...